Tilsynsprogram for jernbane 2023

Forskjellige typer tilsyn som skal utføres hos bestemte virksomheter.

Målene våre med tilsyn i 2023:

  • Øke rapporteringen av uønskede hendelser både internt i virksomhetene og til SJT
  • Øke etterlevelsen av kravene til risikostyring og beredskap innen sikring
  • Se på hvordan Bane NOR ivaretar sitt ansvar for ledelse og koordinering av samarbeidsutvalget for sikring og beredskap (SNB) 
  • Se på om beredskapen er dekkende for passasjerselskapene
Virksomhet Tema Når
SJ Norge AS Beredskap 3. kvartal
Go-Ahead Norge AS Sikkerhet og sikring 4. kvartal
Vy Gjøvikbanen AS Sikkerhet 3. kvartal
Norsk jernbanemuseum Sikkerhet 2. kvartal
CargoNet AS Sikkerhet 2. kvartal
Hector Rail AB Sikkerhet, nytt felles sikkerhetssertifikat 2. kvartal
Green Cargo AB Sikkerhet 1. kvartal
Boreal Bane AS Sikkerhet 4. kvartal
Museene i Sør-Trøndelag AS Sikkerhet 2. kvartal
Bergens Elektriske Sporvei Sikkerhet 2. kvartal
Flytoget AS Sikkerhet (oppfølging av hendelse i Romeriksporten) 1. kvartal (gjennomført)
Flytoget AS Sikring 2. kvartal
Vygruppen AS Sikkerhet (oppfølging av hendelse i Romeriksporten) 1. kvartal (gjennomført)
Vygruppen AS Sikring 2. kvartal
Vy Tog AS Sikring 3. kvartal
OnRail AS Sikkerhet og sikring 2. kvartal

Tilsyn med Bane NOR

Tema Når
Gjennomføring av vedlikehold 3. kvartal
Barrierestyring 4. kvartal
Oppfølging av planoverganger 2. kvartal
Oppfølging av hendelse i Romeriksporten 1. kvartal
Sikring: kritisk infrastruktur, godstrafikk 2. kvartal
Sikring: store trafikknutepunkter for persontrafikk 4. kvartal
Nasjonal beredskap 3. kvartal

Oppfølging av tidligere tilsyn

Virksomhet Tema Når
TM Togdrift AS Sikkerhet 2. kvartal
Grenland Rail AS Sikkerhet 3. kvartal
OnRail AS Sikkerhet og sikring 2. kvartal