Tilsynsprogram 2019

Prioriterte temaer for tilsyn i 2019 er risikovurderinger og overvåking.

Publisert: 12.04.2019   Endret: 06.06.2019

Foretak Tema Type tilsyn Kvartal

Bane NOR

Beredskap (to ulike aktiviteter)

Revisjon, tilsynsmøter

4

Bane NOR

Risikostyring (to ulike aktiviteter)

Revisjon, dokumenttilsyn

2

Bane NOR

Oppfølging av uønskede hendelser, særlig innen styring med anskaffelser og trafikkstyring

Revisjon

2

Bane NOR

Ledelsesmøte

 

4

Bane NOR

Sikring

Ikke avklart

3

NSB AS

  Revisjon

3

Flytoget AS

Sikkerhet (overført fra 2018) Revisjon

1

NSB Gjøvikbanen AS

Sikkerhet og sikring Revisjon

4

Grenland Rail AS

Sikkerhet og sikring Revisjon

3

Hector Rail AB

Sikkerhet og sikring Revisjon (sikkerhet)
Dokumenttilsyn (sikring)

3
1

Green Cargo AB

Sikkerhet Revisjon

4

SJ AB

Sikring (overført fra 2018) Revisjon

1

Tågåkeriet i Bergslagen AB

Sikkerhet og sikring (begge overført fra 2018) Revisjon

1

Sporveien T-banedrift AS

  Ikke avklart

2

Sporveien Trikken AS

  Ikke avklart

4

SINTEF IKT

NoBo Revisjon

2

Lloyds Register Consulting

NoBo Revisjon

2

Bane NOR

Intern AsBo Revisjon

2

Sydvaranger Malmtransport AS

Sikkerhet Dokumenttilsyn

1

Diverse

Forsikringsdekning (brevkontroll alle virksomheter) Dokumenttilsyn

1

Risikovurderinger

Et hovedmål for tilsyn med risikovurderinger er å få et godt svar på i hvilken grad risikovurderinger benyttes i ledelse og praktisk styring av risiko. Dette er spørsmålet som skal besvares ved bruk av modenhetsmodellen.

SJT skal også kartlegge alle jernbanevirksomheters arbeid med risikovurderinger. Hensikten er å se på hvilke interne retningslinjer virksomhetene har for å gjennomføre risikovurderinger og se på bruk av blant annet metodikk og akseptkriterier. Kartleggingen kan avdekke behov for veiledning eller tilsyn med risikovurderinger som tema.

Overvåking

Hensikten med tilsyn innen området er å se i hvilken grad overvåkingsforskriften er implementert og etterlevd hos jernbanevirksomhetene. Overvåkingsforskriften stiller krav til at virksomheten skal overvåke hensiktsmessigheten ved det etablerte sikkerhetsstyringssystemet.

Sikring

På sikringsområdet er det viktig å føre tilsyn med Bane NOR, som er en viktig premissleverandør i arbeidet med sikring innen jernbanen. I tillegg har Samferdselsdepartementet bedt SJT føre tilsyn med informasjonssikkerhet. Det gjenstår noen virksomheter som ennå ikke har hatt tilsyn innen området sikring. Dette vil utføres i 2019.