Tilsynsprogram 2018

Fem prioriterte temaer står på dagsordenen i SJTs tilsynsprogram for 2018. Se listen nederst for når ulike virksomheter kan vente seg tilsynsbesøk.

Publisert: 16.03.2018   Endret: 23.05.2018

1. Risikostyring i anskaffelser

Nytt tema.

Omfang av leverandørbruk er i fortsatt vekst. Tidligere tilsyn har avdekket at virksomhetene har betydelige utfordringer knyttet til oppfyllelse av jernbanelovgivningens krav til sikkerhetsstyring i anskaffelser. SJT vil prioritere tilsyn med sikkerhetsstyring av anskaffelser med en særlig vekt på virksomhetenes evne til å identifisere og styre risiko relatert til tjenester og produkter levert av andre. Innleie og vedlikehold av kjøretøy vil ha en særlig oppmerksomhet (betingelser for bruk, komposittbremseklosser). Likedan innleie av skiftere/kjøp av skiftetjenester fra andre virksomheter.

Veileder om anskaffelser.

2. Ledelsens engasjement i styring av sikkerhet og sikring

Videreføring fra 2017, med et par justeringer.

SJT vil også i 2018 prioritere ledelsens engasjement i jernbanevirksomhetenes sikkerhetsstyring. Målet er å undersøke i hvilken grad ledelsen i jernbanevirksomhetene tar aktivt del i sikkerhets- og sikringsarbeidet og hvordan ledelsen forsikrer seg om at viktige sikkerhetsmessig tiltak gjennomføres og evalueres.

3. Beredskap

Videreføring fra 2017, med et par justeringer.

SJT har lenge fulgt opp Bane NORs beredskapsarbeid. Bane NOR har lagt et grunnlag som det enkelte jernbaneforetak må supplere og bygge videre på. Vi vil fortsette med å følge opp både Bane NORs videre arbeid og de øvrige jernbanevirksomhetenes beredskapsarbeid.

Veileder om beredskap.

4. Sikring med særlig vekt på IKT-sikkerhet

SJT vil videreføre tilsyn mot sikringsforskriften og ser behov for å prioritere tilsyn med IKT-sikkerhet og oppfølging av tidligere tilsyn. Relevante tema som er prioritert for sikkerhet vil også følges opp i tilsyn med sikring så som: risikostyring av anskaffelser, ledelsens engasjement og beredskap.

5. Oppfølging av Bane NOR

I tillegg til temaene over vil SJT fortsatt følge opp noen særlige tema mot Bane NOR, blant annet fortsatt oppfølging av risikovurderinger og oppfølging av interne revisjoner, leverandørstyring og beredskap.

Tilsynsprogram 2018

Tilsynsprogrammet er et levende dokument og det tas forbehold om endringer. Tidspunkt for gjennomføring av tilsyn er veiledende. Den enkelte virksomhet vil bli informert ved endringer.

Virksomheter som har søkt om ulike typer tillatelser og godkjenninger vil normalt få tilsyn 3-9 måneder etter at tillatelse er gitt. Slike tilsyn er ikke angitt i programmet. 

Foretak Tema Kvartal

Bane NOR

Nødkommunikasjon

1

Bane NOR

Beredskap

3

Bane NOR

Risikostyring i anskaffelser

2

Bane NOR

Beredskap
Delta som observatør ved beredskapsøvelser

1,2,3,4

Bane NOR

Tilsynsmøter med oppfølging av valgte tema

1,2,3,4

Bane NOR

Ledelsesmøte

4

NSB AS

Sikkerhet
Nødkommunikasjon

1

NSB AS

Ledelsens engasjement 
Sikring og sikkerhet

4

CargoNet AS

Ledelsesmøte sikkerhet

1

CargoNet AS

Ledelsens engasjement i sikringsrisiko

3

Flytoget

Ledelsens engasjement i risikostyring 
Risikostyring i anskaffelser

1

Flytoget

Ledelsens engasjement i sikringsrisiko

4

Norsk Jernbanemuseum

Ledelsens engasjement

2

Hector Rail

Oppfølgingstilsyn

2

Green Cargo

Ledelsens engasjement 
Risikostyring i anskaffelser 
Sikring

2

SJ AB

Ledelsens engasjement 
Risikostyring i anskaffelser 
Sikring

2

Tågab

Ledelsens engasjement 
Risikostyring og sikring

1

Sporveien T-banen

Ledelsens engasjement
Risikostyring i anskaffelser

4

Sporveien T-banen

Tilsynsmøte
Sikring med særlig vekt på IKT
Ledelsens engasjement 
Risikostyring i anskaffelser

4

Sporveien T-banen og Sporveien Trikken

Ledelsesmøte

1

Keolis

Ledelsens engasjement 
Risikostyring i anskaffelser 
Drift og vedlikehold

2

Bybanen

Ledelsens engasjement 
Risikostyring i anskaffelser 
Drift og vedlikehold

2

Museene i Sør-Trøndelag, (Thamshavnsbanen)

Ledelsens engasjement og beredskap

2

Bergen Elektriske

Ledelsens engasjement og beredskap

2

Vest-Agder-museet IKS (Setesdalsbanen)

Ledelsens engasjement og beredskap

Flere

Operative tilsyn

1,2,3,4 

Fant du det du lette etter?