Tilbakemelding etter tilsyn

Send inn synspunkter på revisjoner og andre tilsynsaktiviteter vi har utført på jernbanen.

Publisert: 29.06.2016   Endret: 30.01.2017

Statens jernbanetilsyn skal bidra til at sikkerheten på jernbanen blir tilstrekkelig god. Revisjoner og andre tilsynsaktiviteter er et viktig virkemiddel. Arbeidet krever mye personell og tid både fra oss og de vi fører tilsyn med. Derfor er det viktig at tilsyn gjennomføres mest mulig effektivt og etter hensikten.

For å bli stadig bedre ønsker vi synspunkter på arbeidet vi utfører. Etter våre tilsyn (med unntak av mindre inspeksjoner og tilsynsmøter) vil kontaktpersonen i virksomheten motta en e-post-invitasjon til å svare på en elektronisk tilfredshetsundersøkelse. Den er ikke anonym, og kan besvares flere ganger og av flere personer. Vi ønsker flest mulige tilbakemeldinger fra gjennomførte tilsyn.

Fant du det du lette etter?