Dine rettar som togpassasjer

Jernbanepassasjerrettsforskrifta gjev deg rettar som togpassasjer.

Publisert: 14.12.2016   Endret: 14.12.2016

Under finn du eit oversyn over kva slags rettar du har når det gjeld informasjon, tilgjengelegheit, billettar, bagasje, seinkingar og togselskapas erstatningsansvar med meir. Du finn også informasjon om ditt høve til å klaga.

Seinkingar og innstillingar.

Billettar.

Informasjon frå togselskapet.

Bagasje.

Død eller skade.

Funksjonshemming eller nedsett rørsle.