Dagsorden for NVR-møtet

Møte om nasjonalt kjøretøyregister .

Publisert: 02.11.2016   Endret: 03.11.2016

• Velkommen

Del 1

• Formål med registeret
o Det store bildet – ERATV, NVR, VKMR og ERADIS.
o ERAs rolle og vår kontakt med andre tilsynsmyndigheter.

• Forskrift om nasjonalt kjøretøyregister
o Juridisk grunnlag for NVR, hjemmel, konsekvens ved feil informasjon i registeret
o Roller, ansvar, myndighet, fullmakter, tolkninger – innehaver/registreringsholder
   Hvem eier informasjonen i registeret?
o Hvordan henger regelverket sammen med annet lovverk/ forskrifter?

• Tilsynets bruk av NVR
o Tilsynets prosess ved nyregistreringer, endringer og tilbakekallinger
o Operative revisjoner og bruken av registeret i revisjonssammenheng.

• Aktørenes bruk av NVR
o Hvordan få tilgang, hvilke tilganger eksisterer?
o Praktisk veiledning i bruk av NVR-registeret
o Hvordan gjøre endringer?
o Presentere nytt skjema til registrering og endringer.

Del 2

• Åpen veiledning med spørsmålsrunde
o Resultater fra datakvalitet - ERA har etterspurt kvalitetssjekk hos nasjonale myndigheter
o Informasjon om den pågående revisjonen av merking på kjøretøy
o Gjennomgang av innmeldte problemstillinger
o Åpen spørsmålsrunde og veiledning.