Tillatelser

Søknadsprosesser for kjøretøy og infrastruktur – Jernbanevirksomheter med lisens, tillatelse eller sikkerhetssertifikat – Markedstilsyn – Tredjepartsverifisering.