Tillatelser utenfor jernbanenettet

Spørsmål og svar om tillatelser utenfor jernbanenettet (sporvei, T-bane, sidespor, godsbane, museumsbane og lignende jernbanesystemer).