Oppbygging av EVN for trekkraftkjøretøy (siffer 5-8)

Publisert: 02.12.2016 – Endret: 18.12.2018

Typebetegnelse Andre betegnelser EVN
   
Elektriske linjelokomotiver* 
El 1   91 76 0101 xxx-y
El 5   91 76 0105 xxx-y
El 8   91 76 0108 xxx-y
El 11   91 76 0111 xxx-y
El 13   91 76 0113 xxx-y
El 14   91 76 0114 xxx-y
El 16   91 76 0116 xxx-y
El 17   91 76 0117 xxx-y
El 18   91 76 0118 xxx-y
El 19 TRAXX F140 AC2 DASN (BR 185.2) 91 76 0119 xxx-y
   
Nye kjøretøytyper legges til ved behov 
   
Skiftetraktorer (elektriske og diesel)** 
V4   98 76 0204 xxx-y
El 10   97 76 0201 xxx-y
Ska 205   97 76 0205 xxx-y
Skd 206   98 76 0206 xxx-y
Skd 214   98 76 0214 xxx-y
Skd 220   98 76 0220 xxx-y
Skd 221   98 76 0221 xxx-y
Ska 223   98 76 0223 xxx-y
Skd 224   98 76 0224 xxx-y
Skd 226 Z66 98 76 0226 xxx-y
Skd 227 Z70 og Z71 98 76 0227 xxx-y
Skd 228 ME05 98 76 0228 xxx-y
Skd 229 Alstom BR 214 98 76 0229 xxx-y
     
Nye kjøretøytyper legges til ved behov 
   
Diesel linjelokomotiver 
Di 1 G1000BB N 92 76 0301 xxx-y
Di 2   92 76 0302 xxx-y
Di 3   92 76 0303 xxx-y
Di 4   92 76 0304 xxx-y
Di 8   92 76 0308 xxx-y
Di 9 CD66 (T66/JT42CWR) 92 76 0309 xxx-y
Di 10 T43 92 76 0310 xxx-y
Di 11 MZ (og TMZ) 92 76 0311 xxx-y
Di 12 Euro 4000 og T68 92 76 0312 xxx-y
     
Nye kjøretøytyper legges til ved behov 
   
Elektriske motorvogner 
Type 74 NSB type 74 (Flirt kort region) 94 76 0401 xxx-y
Type 75 NSB type 75 (Flirt kort lokal) 94 76 0402 xxx-y
Type 78 Flytoget type 78 94 76 0403 xxx-y
Type 66   94 76 0466 xxx-y
Type 67   94 76 0467 xxx-y
Type 68   94 76 0468 xxx-y
Type 69 Lokaltog 94 76 0469 xxx-y
Type 70   94 76 0470 xxx-y
Type 71 Flytog 94 76 0471 xxx-y
Type 72 Lokaltog 94 76 0472 xxx-y
Type 73   94 76 0473 xxx-y
     
Nye kjøretøytyper legges til ved behov 
   
Diesel motorvogner  
Type 501 Y1 95 76 0501 xxx-y
Type 86   95 76 0586 xxx-y
Type 87   95 76 0587 xxx-y
Type 92   95 76 0592 xxx-y
Type 93   95 76 0593 xxx-y
     
Nye kjøretøytyper legges til ved behov 
   
Damplokomotiver  
Type 2   90 76 0000 xxx-y
Type 24   90 76 0000 xxx-y
Type 18   90 76 0000 xxx-y
Type 30   90 76 0000 xxx-y
Type 63   90 76 0000 xxx-y
Type 26   90 76 0000 xxx-y
Type 7   90 76 0000 xxx-y
     
Nye kjøretøytyper legges til ved behov 

*Elektriske kjøretøy er kjøretøy som kan omforme strøm fra kontaktledningen til direkte trekkraft. Dette betyr at duolokomotiv, som for eksempel General Electric P32AC-DM, som både kan kjøre på strøm fra kjøreledning og dieselmotor, definisjonsmessig er elektriske lokomotiver.

**Dieselkjøretøy er kjøretøy som ikke kan benytte energiforsyning fra kontaktledningen for å gi trekkraft. Denne definisjonen betyr at kjøretøy som kun kan kjøre på batterier definisjonsmessig er dieselkjøretøy. Siden Ska 223 kun kan lade batteriene med pantografen, er disse dieselskiftetraktorer.