Anskaffelser og endring av kjøretøy

Å ta i bruk kjøretøy på det nasjonale jernbanenettet, for trikk og T-bane, museumsbaner og sidespor er en prosess der søkeren gjennomgår flere steg.

Publisert: 28.08.2018 – Endret: 28.08.2018

Å ta i bruk kjøretøy på det nasjonale jernbanenettet, for trikk og T-bane, museumsbaner og sidespor er en prosess der søkeren gjennomgår følgende steg:

1. Melding ved anskaffelse eller endring av kjøretøy

(Deretter ett av to alternativer:)

  • Søknad til SJT ved anskaffelser
  • SJT vurderer om søknad er påkrevd ved endring

 Her er stegene forklart:

1. Melding ved anskaffelse eller endring av kjøretøy

Virksomheten skal sende inn en melding med informasjon som gir SJT et grunnlag for å vurdere hvilket regelverk som skal anvendes, og/eller om endringen er søknadspliktig. Nytt kjøretøy vil alltid være søknadspliktig.

For at SJT skal kunne gjøre en vurdering, må søkeren presentere endringen, styringen av anskaffelsen/endringen og relevante risikoer.

Eksempler på endringer i forbindelse med vedlikehold som ikke er meldingspliktig:

  • Komponentbytte 1:1
  • Justering av intervaller for utførelse av vedlikehold.

Krav angitt i regelverk for tillatelsesprosessen:

Nasjonalt nett Museumsbane Sidespor Andre baner
Kjøretøyforskriften Museumsbaneforskriften Sidesporforskriften Kravforskriften
  • For anskaffelse vil SJT i svarbrev orientere om hvilket regelverk som skal anvendes og hvilken paragraf det må søkes etter.
  • For endringer vil SJT i svarbrev orientere om endringen vil kreve søknad og om hvilket regelverk som skal anvendes og hvilken paragraf det må søkes etter. 

2. Søknad til SJT ved anskaffelser og endringer

SJT utarbeider en egen veiledning for kjøretøy på det nasjonale jernbanenettet. Denne veiledningen gir også relevant informasjon for søkere utenfor nasjonalt nett, men må da ses i sammenheng med relevante forskrifter.

Fant du det du lette etter?