Gebyrer for saksbehandling

Gebyr for å behandle søknader om tillatelse til å ta i bruk kjøretøy og om sikkerhetssertifikat.

Publisert: 23.11.2021 – Endret: 23.11.2021

Statens jernbanetilsyn  tar ikke gebyr for søknader om tillatelser til å ta i bruk kjøretøy og søknader om sikkerhetssertifikat.