Gebyrer for saksbehandling

Gebyr for å behandle søknader om tillatelse til å ta i bruk kjøretøy og om sikkerhetssertifikat.

Statens jernbanetilsyn  tar ikke gebyr for søknader om tillatelser til å ta i bruk kjøretøy og søknader om sikkerhetssertifikat.