Tertialrapport

SJT publiserer ulykkesstatistikk minst tre ganger i året.

Publisert: 16.10.2016   Endret: 23.08.2019

Første tertial 2019 (januar-april)

Det er innrapportert ti jernbaneulykker* på jernbanen i første tertial, hvorav fire er til nærmere vurdering av hvorvidt det er jernbaneulykke eller selvmord. For trikk og T-bane er det innrapportert én jernbaneulykke i første tertial, mot to i samme tertial i 2018.

Tredje tertial 2018 (september-desember)

Det er innrapportert 12 jernbaneulykker på jernbanen i tredje tertial, hvorav fem er til nærmere vurdering av hvorvidt det er jernbaneulykke eller selvmord. For trikk og t-bane er det innrapportert tre jernbaneulykker.

Andre tertial 2018 (mai-august)

I andre tertial er det rapportert åtte jernbaneulykker, mot seks i samme periode året før. Fem er sammenstøt med gjenstand, hovedsakelig nedriving av kjøreledning med stans i togtrafikken på over seks timer. To skyldes brann langs jernbanesporet, blant annet de omfattende brannene på Gjøvikbanen i juli.

Første tertial 2018 (januar-april)

I første tertial er det rapportert åtte jernbaneulykker. I tillegg kommer sju som er til nærmere vurdering. Det er i første tertial rapportert én omkommet passasjer – den første omkomne passasjeren siden 2005. Ulykken skjedde i forbindelse med påstigning av tog. Det er også rapportert én jernbaneulykke med to omkomne som følge av sammenstøt med person.

Tredje tertial 2017 (september-desember)

Det er bekreftet tre omkomne: to ved planovergangsulykker og én etter sammenstøt med person i spor. Nedriving av kjøreledning utgjør en betydelig del av jernbaneulykkene. Det er fortsatt utfordringer knyttet til skifting (avsporinger og sammenstøt) og arbeid i og ved spor.

Første og andre tertial 2017 (januar-august)

Sikkerhetsnivået på jernbanen er på samme nivå som det har vært de siste årene. Foreløpig er status 13 jernbaneulykker for første og andre tertial i år. Ytterligere fem er under utredning, så totaltallet kan bli høyere.

Én ansatt på jernbanen er rapportert alvorlig skadd i første og andre tertial, men ingen passasjerer ble alvorlig skadd.

Seks jernbaneulykker på trikk- og T-banenettet er rapportert for første og andre tertial 2017, én færre enn samme periode i 2016.


* Med jernbaneulykke menes en hendelse som forårsaker død eller alvorlig personskade eller betydelig skade på materiell, spor, andre installasjoner eller ytre miljø, eller omfattende trafikkforstyrrelser (konsekvenser av ulykken).

Fant du det du lette etter?