Hva skjer om toget er lengre enn plattformen?

Publisert: 29.11.2016   Endret: 29.11.2016

Hvilke krav gjelder for lengder på plattformer?

Sikkerheten for de reisende når de går av og på toget er en vesentlig del av den totale jernbanesikkerheten. Dører som skal brukes for av- og påstigning skal gå til plattformen. Dette er uavhengig av lengde på tog eller plattform. Hvis toget er lengre enn plattformen, skal bare dører som går til plattformen være i bruk. Passasjerer skal ikke være nødt til å gå ned i sporet for å komme av toget.