Hva skjer om toget er lengre enn plattformen?

Hvilke krav gjelder for lengder på plattformer?

Publisert: 29.11.2016 – Endret: 29.11.2016

Sikkerheten for de reisende når de går av og på toget er en vesentlig del av den totale jernbanesikkerheten. Dører som skal brukes for av- og påstigning skal gå til plattformen. Dette er uavhengig av lengde på tog eller plattform. Hvis toget er lengre enn plattformen, skal bare dører som går til plattformen være i bruk. Passasjerer skal ikke være nødt til å gå ned i sporet for å komme av toget.