Hva betyr ERTMS for jernbanen i Norge?

Publisert: 29.11.2016 – Endret: 29.11.2016

ERTMS i bruk på jernbanen.Hva er ERTMS?

ERTMS betyr European Rail Traffic Management System. I Europa er det 20 til 30 forskjellige signalsystemer. Hvert tog må utstyres med flere kostbare systemer for kunne krysse landegrensene. Med et felles signalsystem vil togtrafikken gli lettere over landegrensene. Utbygging og drift av ERTMS er i gang flere steder i Europa, også i Norge.

Hva slags signalsystem har jernbanen i dag?

I dag er alle tog og de aller fleste strekninger i Norge utstyrt med ATC (Automatic Train Control). Systemet sørger for å bremse toget dersom det kjører for fort mot rødt lys eller sporveksler der hastigheten må reduseres. På de mest trafikkerte strekningene er også aktuell linjehastighet overvåket for å sikre at togene ikke bryter fartsgrensen.

Hva er fordelen med ERTMS?

Med ERTMS vil signallys og skilt langs sporet etter hvert forsvinne og erstattes av informasjon gitt direkte på skjermer hos lokføreren. Med fullt utbygget ERTMS kan vi tilpasse hvor tett og hvor fort togene kan kjøre i forhold til andre togs hastighet, bremseevne og stoppmønster. Dermed vil kapasiteten på sporet utnyttes bedre. ERTMS vil også gjøre det enda tryggere å reise med tog.

Hva er de mer konkrete fordelene med ERTMS?

  • Hastigheten på alle tog overvåkes kontinuerlig
  • Datasystemet regner kontinuerlig ut bremselengde ut fra hastighet, helning eller kurve
  • Signalinformasjonen er på en skjerm inne hos føreren i stedet for langs sporet
  • Konsekvensene av menneskelige feil reduseres. Automatikken tar over
  • Hastigheten kan enklere reduseres midlertidig ved arbeid på banen. Togleder kan for eksempel med et tastetrykk gi beskjed om ny fartsgrense ved solslyng. Tidligere måtte arbeidere reise langs sporet for å sette ut skilt.
  • Mange strekninger får økt kapasitet.
  • Mindre utstyr på banen betyr færre ting som kan feile. Mindre feilretting betyr bedre tilgjengelighet for toget.