SJT-konferansen 2019

Se foredrag fra konferansen 13. november om sikkerhet og konkurranse på jernbanemarkedet.

Temaet for SJT-konferansen 13. november 2019 var: «Påvirker endringer i organisering, markedssituasjon og lovverk sikkerhetsnivået for skinnegående transport? Hvordan bidrar nye aktører til mer effektiv jernbanetransport?»

Se presentasjonene nedenfor.

DEL 1

Sikkerhet og like vilkår i markedet

Trafikksikkerhet og konkurranseutsetting
Kirsti Slotsvik, direktør, Jernbanedirektoratet

Påvirker endringer sikkerheten?
Geir-Rune Samstad, senioringeniør, Statens jernbanetilsyn

Hvordan bidrar nye aktører til mer effektiv jernbanetransport?
Jon Loge Ramstad, seniorrådgiver, Statens jernbanetilsyn
Kemal Zulovic, seniorrådgiver, Statens jernbanetilsyn

DEL 2

Sikkerhetsstyring i virksomheter med ulik organisering

Sikkerhetsstyring i konsernet Sporveien – organisering og ansvarsforhold
Terje Sandhalla, sikkerhetssjef, Sporveien – T-banen

Organisering og grensesnitt
Ivar Gubberud, sikkerhets- og kvalitetssjef, Bybanen AS

Sikkerhetsstyring – Norske togs rolle
Luca Cuppari, teknisk direktør, Norske tog

DEL 3

Krisehåndtering og grensesnitt ved ulykker

Håndtering av Storebæltulykken sett fra myndighetenes side
Folke Bark, internasjonal koordinator – sikkerhet, Transportstyrelsen, Sverige

Kartlegging av årsaker ved ulykker
Ida H. Grøndahl, Statens havarikommisjon for transport

Del 4

Nykommere i markedet

Adgang til jernbanemarkedet i EU – transparens og nykommere
Katarzyna Szyszko, policy officer, EU-kommisjonen

Effekten av nykommere i markedet
Christian Riis, professor i samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI

Etablering i Norge
Bengt Fors, administrerende direktør, Green Cargo Norge AS

Utfordringer for nykommere
Terje Bulling, direktør produksjon, SJ Norge AS