SJT-konferansen 2018

Se presentasjoner fra inn- og utland om sikkerhet, samtrafikk og sunn konkurranse.

17. oktober arrangerte Statens jernbanetilsyn (SJT) årets konferanse på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo. SJT utvidet tematikken fra det tradisjonsrike sikkerhetsseminaret. Sikkerhet, samtrafikk og sunn konkurranse ble satt sammen og belyst av både SJTs fagpersoner og eksterne eksperter.

Presentasjoner

Samtrafikk?
v/ Erik Eie, senioringeniør, SJT; Liz Anette Stordahl, senioringeniør, SJT

Store endringer – aldri på bekostning av sikkerhet
v/ Ine Ancher Grøn, senioringeniør, SJT

Markedsovervåking på jernbanen
v/ Kristoffer J. Eikeland, seniorrådgiver, seksjon for markedsovervåking, SJT

Praktisk bruk av risikovurderinger
v/ Trond Østerås, senioringeniør, SJT

SJT app shop: ERA SMS
v/ Geir-Rune Samstad, senioringeniør, SJT

Den svenska marknadsöppningen på järnvägen – Transportstyrelsens erfarenheter
v/ Gustav Sjöblom og Michael Stridsberg, utredare, Transportstyrelsen

Konkurranse – hvorfor og hvordan?
v/ Erling Hjelmeng, professor dr. juris, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

4th Railway Package – What is in it for us?
v/ Simon d’Albertanson, Project Officer, ERA