Statens Jernbanetilsyn logo

SJT-konferansen

Statens jernbanetilsyn arrangerer en konferanse for jernbanevirksomheter og samarbeidende/overordnede myndigheter.

Under SJT-konferansen får Jernbane-Norges ledende aktører presentert de store perspektivene og de dagsaktuelle temaene for sikkerhet og sikring på jernbane. Temaer de siste årene har blant annet vært sikkerhetsstyring og ledelse, barrierer og beredskap, jernbanereformen og sikring.

Presentasjoner fra SJT-konferansen

SJT-konferansen 2022

SJT-konferansen 2021

SJT-konferansen 2020