Trusselvurdering

Trusselvurderinger er en vesentlig del av en sikringsrisikoanalyse.

Publisert: 17.03.2017   Endret: 23.03.2017

Overordnede analyser fra myndighetene danner et godt bilde for strategiske analyser og som grunnlag for en mer detaljert vurdering. Overordnet informasjon vil nødvendigvis ikke fungere for analyse av sikringsrisiko for et enkelt objekt. Det er viktig å supplere med informasjon om en trusselaktørs intensjon og kapasitet, antatte handlemåte (modus operandi) og effekten av handlingen.

Informasjon om lokale forhold er også vesentlig for en god analyse. Lokalt politi, egne erfaringer og opplevde hendelser er kilder som med fordel kan benyttes i en trusselvurdering.

Noen kilder til trusselvurderinger:

Fant du det du lette etter?