Internasjonalt arbeid

Statens jernbanetilsyn (SJT) har som mål å holde seg oppdatert om internasjonalt arbeid og utvikling av regelverk innen området sikring.

Publisert: 10.03.2020   Endret: 10.03.2020

Vårt internasjonale arbeid har som mål å:

  • holde oss faglig oppdatert i felleseuropeisk arbeid og prosjekter, samt utvikling av retningslinjer og annet regelverk
  • utveksle informasjon og erfaringer om SJTs arbeid innenfor vårt ansvar på område sikring

SJT deltar i felleseuropeiske fora:

  • Landsec – Land Transport Security Expert Group
  • Railsec - Rail Passenger Security Platform