Sikring

Statens jernbanetilsyn fører tilsyn med at jernbanevirksomheter har et tilfredsstillende nivå på sikring som en del av sikkerhetsstyringssystemet.