Sikring og beredskap

Statens jernbanetilsyn fører tilsyn med at jernbanevirksomheter har et tilfredsstillende nivå på beredskap og sikring som en del av sikkerhetsstyringssystemet.

Publisert: 02.10.2016   Endret: 29.11.2016

Les om sikring.

Les om beredskap.