Om regelverket

Mye av regelverket på jernbane er basert på EU/EØS-regelverk, og er i stor grad det samme over hele Europa.

Publisert: 14.10.2016   Endret: 12.08.2020

Ulike forordninger og direktiver er enten gjort direkte gjeldende eller innarbeidet i egne forskrifter. Sikkerhetsdirektivet er for eksempel innarbeidet gjennom blant annet sikkerhetsstyringsforskriften, jernbaneforskriften og jernbaneundersøkelsesloven med tilhørende forskrifter.

Lurer du på hvordan gjennomføring av EU/EØS-regelverk foregår? Og hvordan tilsynet utvikler nasjonalt regelverk på eget initiativ?

Funksjonelt regelverk

Regelverk er enten spesifikt eller funksjonelt. Et spesifikt regelverk vil både ha krav til det nivået som skal oppnås, og hvordan dette nivået skal oppnås. Et funksjonelt regelverk vil ha krav til nivået som skal oppnås, men ikke til hvordan nivået skal oppnås. De som skal etterleve et funksjonelt regelverket står dermed friere til å finne løsninger som passer for egen virksomhet, og som samtidig svarer ut regelverkskravene.

Mye av regelverket innenfor jernbanesektoren er funksjonelt utformet. Dette er en følge av et grunnleggende prinsipp om at det er den enkelte jernbanevirksomhet som er ansvarlig for at virksomheten drives på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Løsningene virksomheten velger for å svare ut forskriftskravene skal baseres på analyser. Virksomhetene må dokumentere hvordan de i sin virksomhet svarer ut de enkelte forskriftskravene, fortrinnsvis gjennom sitt sikkerhetsstyringssystem.

Kan forskrifter endres?

Veiledere

I tillegg til forskriftskravene har tilsynet utarbeidet en rekke veiledninger som utfyller og forklarer forskriftskravene, og er ment som hjelp for virksomhetene.

Se alle veiledere på jernbaneområdet.

Fant du det du lette etter?