T-bane og sporvei

Alle som jobber med jernbane har ansvar for å følge Norges lover og forskrifter. Norge må også følge internasjonale regler, som for eksempel EØS-avtalen. Statens jernbanetilsyn arbeider kontinuerlig med å utvikle eksisterende og nytt regelverk.

Lov/forskrift  Kommentarer/veiledninger
Jernbaneloven  
Jernbaneundersøkelsesloven  
Fråhaldspliktforskrifta Kommentarer til fråhaldspliktforskrifta
Sikringsforskriften Kommentarer til sikringsforskriften
Jernbaneundersøkelsesforskriften Veiledning til jernbaneundersøkelsesforskriften 
Kravforskriften Kommentarer til kravforskriften 
Opplæringsforskriften Kommentarer til opplæringsforskriften 
Tillatelsesforskriften Kommentarer til tillatelsesforskriften 
Varslings- og rapporteringsforskriften Veiledning til varslings- og rapporteringsforskriften 
Jernbaneansvarsloven  

Tilsynets regelverkshefte

Regelverkshefte oktober 2018.Statens jernbanetilsyn utgir heftet Utvalgte lover og forskrifter med kommentarer 1-2 ganger i året.

Last ned bind 1 for 2019PDF-symbol
Last ned bind 2 for 2019PDF-symbol

Fant du det du lette etter?