Modell for sertifikat etter førerforskriften

Sertifikat utstedes av jernbanevirksomheten som vedkommende fører er tilknyttet.

Publisert: 02.09.2016   Endret: 23.12.2016

Sertifikatet eies av jernbanevirksomheten som utsteder det. Føreren har rett til å få en bekreftet kopi av sertifikatet.

Sertifikatet skal være i henhold til vedlegg II til forordning (EU) nr. 36/2010 med følgende tilpasninger:

Ordene «fellesskapsmodell» eller tilsvarende skal erstattes med «EØS-modell».
Istedenfor EU-flagget skal bokstaven N være trykt i svart omgitt av en svart ellipse.
Størrelsen på sertifikatet skal være 10 × 21 cm når det er utbrettet. Modellene nedenfor er i A4-format, og vil derfor kreve videre bearbeiding før bruk.

Nærmere krav til innhold, fysisk utforming og forholdsregler mot forfalskning fremgår av vedlegg II til forordning (EU) nr. 36/2010.

Bokmål:

Modell for sertifikat (Word)

Nynorsk:

Modell for sertifikat (Word)