Kan forskrifter endres?

SJT er forpliktet til å evaluere forskrifter med jevne mellomrom. Deretter vil det ofte bli gjort endringer.

Publisert: 29.11.2016   Endret: 07.08.2018

Hvordan kan en forskrift endres?

SJT er forpliktet til å evaluere forskrifter med jevne mellomrom. Deretter vil det ofte bli gjort endringer. Forslag til endringer i forskrifter kan sendes til SJT. Forslagene vil vurderes neste gang forskriftene skal endres.

Hvor lang høringsfrist er det for endringer i forskrifter?

Alminnelig høringsfrist er fra seks uker til tre måneder, men normalt skal høringer likevel ha tre måneders høringsfrist. SJTs direktør kan som øverste leder gi unntak fra hovedregelen om høringsfrist.