Pågående høringer

Publisert: 02.10.2016   Endret: 15.06.2021

Høring om endring i sikringsforskriften
(høringsfrist 15. september 2021)

Kommentarer kan sendes med post til:

Statens jernbanetilsyn
postboks 7113 St. Olavs plass
0130 OSLO

eller på elektronisk høringsskjema.

Svaret kan også sendes på e-post.

SJT publiserer høringssvar på nettsiden etter at fristen har gått ut.