Pågående høringer

Publisert: 02.10.2016   Endret: 29.06.2020

Høring om endring i utkast til ny sikkerhetsforskrift (svarfrist 1. mars 2021).

Kommentarer kan sendes med post til:

Statens jernbanetilsyn
postboks 7113 St. Olavs plass
0130 OSLO

eller på elektronisk høringsskjema.

Svaret kan også sendes på e-post.

SJT publiserer høringssvar på nettsiden etter at fristen har gått ut.