Avsluttede høringer

Avsluttede høringer for jernbane.

Publisert: 02.10.2016   Endret: 02.03.2021

Høring om endring i utkast til ny sikkerhetsforskrift
(høringsfrist 1. mars 2020)

Høring av to kjøretøyforskrifter
(høringsfrist 15. mai 2020)

Høring om forskrift om skifting, signaler og om helsekrav for skiftepersonell, trafikkstyrer, sikkerhetsvakt mv.
(høringsfrist 20. mai 2019)

Høring om ny sikkerhetsforskrift
(høringsfrist 30. november 2018)

Høring om samtrafikkforskrift og forskrift om krav til meldermyndigheten og samsvarsvurderingsorganer
(høringsfrist 30. november 2018)

Høring om felles sikkerhetsmetode for sikkerhetsstyringssystem
(høringsfrist 24. august 2018)

Høring om felles sikkerhetssertifikat
(høringsfrist 24. august 2018)

Høring om regler for ERAs klageorgan
(høringsfrist 15. august 2018)

Høring om kjøretøytillatelse
(høringsfrist 15. juni 2018)

Gjennomføringsforordning om gebyrer og avgifter til ERA og betalingsbetingelser
(høringsfrist 3. mai 2018)

Endring av jernbanepassasjerrettighetsforskriften
(høringsfrist 13. april 2018)

Høring om endring av sikringsforskriften
(høringsfrist 1. desember 2017)

Høring om å oppheve togframføringsforskriften og ERTMS-togframføringsforskriften
(høringsfrist 5. juni 2017)

Høring om forslag til endring av førerforskriften
(høringsfrist 19. april 2017)

Høring om endring av togframføringsforskriften og ERTMS-togframføringsforskriften 
(høringsfrist 25. november 2016)

Høring om endring av kravforskriften 
(høringsfrist 15. november 2016)

Høring om endring av museumsbaneforskriften 
(høringsfrist 15. november 2016)

Høring om endring av sidesporforskriften 
(høringsfrist 15. november 2016)

Høring om endring av kjøretøyforskriften 
(høringsfrist 12. juli 2016)

Høring om forslag til endring i museumsbaneforskriften 
(høringsfrist 1. desember 2015)

Høyring om universell utforming 
(høyringsfrist 18. mai 2015)

Høring om forslag til taushetspliktbestemmelse i forslag til sikringsforskrift
(høringsfrist 4. mai 2015)

Høring om sikringsforskriften
(høringsfrist 6. februar 2015)

Høring om sikringsbestemmelser i sikkerhetsstyringsforskriften
(høringsfrist 19. mars 2014)