Avsluttede høringer for jernbanebransjen

Avsluttede høringer for jernbane.

Publisert: 02.10.2016   Endret: 08.11.2021

Høring om endring i sikringsforskriften
høringsfrist 15. september 2021

Høring om endring i utkast til ny sikkerhetsforskrift
høringsfrist 1. mars 2020

Høring av to kjøretøyforskrifter
høringsfrist 15. mai 2020

Høring om forskrift om skifting, signaler og om helsekrav for skiftepersonell, trafikkstyrer, sikkerhetsvakt mv.
høringsfrist 20. mai 2019

Høring om ny sikkerhetsforskrift
høringsfrist 30. november 2018

Høring om samtrafikkforskrift og forskrift om krav til meldermyndigheten og samsvarsvurderingsorganer
høringsfrist 30. november 2018

Høring om felles sikkerhetsmetode for sikkerhetsstyringssystem
høringsfrist 24. august 2018

Høring om felles sikkerhetssertifikat
høringsfrist 24. august 2018

Høring om regler for ERAs klageorgan
høringsfrist 15. august 2018

Høring om kjøretøytillatelse
høringsfrist 15. juni 2018

Gjennomføringsforordning om gebyrer og avgifter til ERA og betalingsbetingelser
høringsfrist 3. mai 2018

Endring av jernbanepassasjerrettighetsforskriften
høringsfrist 13. april 2018