Regelverk nasjonalt nett

Regelverk for det nasjonale jernbanenettet består av norske særregler og EU-regler. Disse reglene er i utgangspunktet likestilte.