Om regelverket for jernbane

Mye av regelverket på jernbane er basert på EU/EØS-regelverk, og er i stor grad det samme over hele Europa.

Publisert: 14.10.2016 – Endret: 12.08.2020

Ulike forordninger og direktiver er enten gjort direkte gjeldende eller innarbeidet i egne forskrifter. Sikkerhetsdirektivet er for eksempel innarbeidet gjennom blant annet sikkerhetsstyringsforskriften, jernbaneforskriften og jernbaneundersøkelsesloven med tilhørende forskrifter.

Lurer du på hvordan gjennomføring av EU/EØS-regelverk foregår? Og hvordan tilsynet utvikler nasjonalt regelverk på eget initiativ?

Funksjonelt regelverk

Regelverk er enten spesifikt eller funksjonelt. Et spesifikt regelverk vil både ha krav til det nivået som skal oppnås, og hvordan dette nivået skal oppnås. Et funksjonelt regelverk vil ha krav til nivået som skal oppnås, men ikke til hvordan nivået skal oppnås. De som skal etterleve et funksjonelt regelverket står dermed friere til å finne løsninger som passer for egen virksomhet, og som samtidig svarer ut regelverkskravene.

Mye av regelverket innenfor jernbanesektoren er funksjonelt utformet. Dette er en følge av et grunnleggende prinsipp om at det er den enkelte jernbanevirksomhet som er ansvarlig for at virksomheten drives på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Løsningene virksomheten velger for å svare ut forskriftskravene skal baseres på analyser. Virksomhetene må dokumentere hvordan de i sin virksomhet svarer ut de enkelte forskriftskravene, fortrinnsvis gjennom sitt sikkerhetsstyringssystem.

Hvordan kan en forskrift endres?

SJT er forpliktet til å evaluere forskrifter med jevne mellomrom. Deretter vil det ofte bli gjort endringer. Forslag til endringer i forskrifter kan sendes til SJT. Forslagene vil vurderes neste gang forskriftene skal endres.

Hvor lang høringsfrist er det for endringer i forskrifter?

Alminnelig høringsfrist er fra seks uker til tre måneder, men normalt skal høringer likevel ha tre måneders høringsfrist. SJTs direktør kan som øverste leder gi unntak fra hovedregelen om høringsfrist.

Fant du det du lette etter?