Regelverk for nasjonalt jernbanenett

Alle som jobber med jernbane har ansvar for å følge Norges lover og forskrifter.

Lov/forskrift Kommentarer/veiledninger
Forskrift om helsekrav for operativt personell på jernbane og signaler på tog Kommentarer til forskrift om helsekrav for operativt personell på jernbane og signaler på tog
Jernbaneloven  
Jernbaneundersøkelsesloven  
Infrastrukturregisterforskriften  

CSM RA-forskriften

Figuren som viser fremgangsmåten for risikovurderinger er tydeligere i den engelske versjonen av forordningen 

ERA Guide for the application of the CSM Regulation 

ERA Collection of examples of risk assessments and of some possible tools supporting the CSM Regulation 

CST-forskriften  
Modul-forskriften  
CSM-CA for sikkerhetsgodkjenning  
CSM-CA for sikkerhetssertifikat   Oversettelsen av vedlegg 3 punkt C4 er feil. Se heller den engelske versjonen av CSM-CA for sikkerhetssertifikat 

NVR-forskriften

ERAs Application Guide

Forskrift om referansedokument for krav til kjøretøy på det nasjonale jernbanenettet ERA Application Guide
ERATV-forskriften  
Forskrift om typesamsvarserklæring  
ECM-forskriften ERA Certification of entities in charge of maintenance
Forskrift om offentlig persontransport  
Førerforskriften

Søknadskjema for førerbevis

Attest for helseundersøkelse under førerforskriften

Kriterier for godkjenning av opplæringssenter osv. 

   
Jernbaneforskriften  

Jernbaneinfrastrukturforskriften

Kommentarer til jernbaneinfrastrukturforskriften
Jernbanepassasjerrettighetsforskriften  
Kjøretøyforskriften

Aktuelle spørsmål og svar ved søknad om tillatelse til å ta i bruk kjøretøy

Veiledning til kjøretøyforskriften

Kjøretøytillatelse krever uavhengig vurdering

Lisensforskriften  
Overvåkingsforskriften  
Samtrafikkforskriften Kommentarer til samtrafikkforskriften
Sikkerhetsstyringsforskriften Kommentarer til sikkerhetsstyringsforskriften
Sikringsforskriften Kommentarer til sikringsforskriften
Jernbaneundersøkelsesforskriften Veiledning til jernbaneundersøkelsesforskriften 
Opplæringsforskriften Kommentarer til opplæringsforskriften 
Varslings- og rapporteringsforskriften Veiledning til varslings- og rapporteringsforskriften 
Transport av farlig gods – ADR/RID (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)
Jernbaneansvarsloven  
Forskrift om sikkerhet og tekniske forhold ved jernbanen  

TSI OPE-forskriften

ERA TSI Application Guide (2019)

TSI Application Guide. OPE TSI

Implementation Plan TSI OPE

TSI ENE-forskriften

TSI Application Guide ENE TSI

TSI INF-forskriften

TSI Application Guide INF TSI

TSI PRM-forskriften

TSI Application Guide PRM TSI

TSI LOC & PAS-forskriften

I henhold til artikkel 11 i forordning 2014/1301/EU vil det kunne være snevre tilfeller hvor de gamle TSI-ene fortsatt gjelder.

TSI-rullende materiell – høyhastighet 

TSI-rullende materiell – lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk 

TSI Application guide LOC&PAS TSI

TSI WAG-forskriften

TSI Application Guide WAG TSI

TSI SRT-forskriften

TSI Application Guide SRT TSI

TSI CCS-forskriften

ERA TSI Application Guide CCS TSI  

Lovdata har feil vedlegg til rettsakten. Bruk inntil videre denne lenken.

TSI NOISE-forskriften

TSI Application Guide Noise TSI 

TSI TAP-forskriften

Denne veiledningen er relevant for både TSI TAP og TSI TAF:

ERA technical document TAP TSI 

 

TSI TAF-forskriften

ERA telematics applications for freight service

Denne veiledningen er relevant for både TSI TAP og TSI TAF:
ERA technical document TAP TSI
 

 
STM (kompatibelt med ETCS-utrustning iht. baseline 3)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.1, mai 2017:

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.1, Innledning

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.1, kapittel 3

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.1, kapittel 4

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.1, kapittel 5

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.1, kapittel 8

STM General Technical Requirements 100200 E004 TR GRS, versjon 6.1  

STM (kompatibelt med ETCS-utrustning iht. baseline 3) 

Følgende dokument skal benyttes:

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.0, nov. 2014:
STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.0, Innledning (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.0, kapittel 3 (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.0, kapittel 4 (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.0, kapittel 5 (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.0, kapittel 8 (PDF-fil)

STM GRS TR GRS, versjon 6.0 

 
STM (Specific Transmission Module)  STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.2, nov. 2014:

STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.2, Innledning (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.2, kapittel 3 (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.2, kapittel 4 (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.2, kapittel 5 (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.2, kapittel 8 (PDF-fil)

STM General Technical Requirements 100200 E004,TR GRS version 5.2, okt. 2014 

 
STM (Specific Transmission Module)


Bruk av FRS versjon 5.1 vil kun resultere i en tidsbegrenset tillatelse for kjøretøy. Det forutsettes at det foreligger en forpliktende plan om oppgradering til FRS 6.1 ved bruk av FRS versjon 5.1.

STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.1, okt. 2009:
STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.1, Innledning 
STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.1, kapittel 3 
STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.1, kapittel 4 
STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.1, kapittel 5 
STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.1, kapittel 8 

STM General Technical Requirements Specification: 100200 E004, versjon 5.1, okt. 2009

Felles for alle STM-versjoner:

STM RAMS Requirements 100200 E003, version A, april 2008 

Veiledning i ATC-installasjoner i kjøretøy, dok. nr. 411-b2, version 01, april 2008 

 

 

Fant du det du lette etter?