Kjøretøytillatelse krever uavhengig vurdering

Statens jernbanetilsyn krever at en uavhengig instans benyttes ved søknad om tillatelse til å ta i bruk kjøretøy på det nasjonale jernbanenettet.

Kjøretøyforskriften krever en felles sikkerhetsmetode for risikovurderinger (CSM RA) ved søknader om tillatelse til å ta i bruk kjøretøy på det nasjonale jernbanenettet. Statens jernbanetilsyn har vurdert om en såkalt assesserende enhet også er nødvendig for tillatelse. En assesserende enhet er en uavhengig og kompetent person, organisasjon eller enhet som foretar undersøkelser og kommer frem til en bevisbasert bedømming av et systems egnethet til å oppfylle sine sikkerhetskrav.

Enhet påkrevd ved søknad

Tilsynet har konkludert med at en assesserende enhet ikke kreves når det sendes melding om anskaffelse eller endring av kjøretøy. Derimot skal en assesserende enhet benyttes hvis tilsynet krever søknad om å ta i bruk kjøretøy. Da skal også en rapport om sikkerhetsvurdering være en del av underlaget i søknaden.

Konklusjonen om å bruke assesserende enhet gjelder ikke for kjøretøy som bare skal benyttes på anleggsområder. Da er det nok med en risikovurdering.