Helsekrav i lover og forskrifter

Helsekrav for operativt personell på henholdsvis nasjonalt jernbanenett, T-bane og sporvei og museumsbane og sidespor.

Helsekrav for operativt personell som utfører arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten (jernbane) er tatt inn i mange ulike forskrifter.  Kravene er i hovedsak funksjonelle. Operativt personell omfatter fører, trafikkstyrer, sikkerhetsvakt mv.

Jernbanevirksomhetene har ansvaret for at personellet oppfyller helsekravene, og de skal identifisere hvilke funksjoner i virksomheten som utfører oppgavene.

For førere på det nasjonale jernbanenettet er helsekravregimet noe annerledes. Førerforskriften inneholder bestemmelsene som er fastsatt fra førerdirektivet. Øvrige bestemmelser er fastsatt med utgangspunkt i bestemmelsene i TSI OPE.

Nedenfor følger en oversikt over forskrifter med tilhørende dokumenter.

Nasjonalt jernbanenett

Forskrift/regelverk Type personell Veileder/kommentar
Forskrift om sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale
jernbanenettet (førerforskriften)
Førere av trekkraftkjøretøy Veileder om førerforskriften:
• for lokførere
• for virksomheter
• for opplæringssentre
Forskrift om gjennomføring av TSI-drift og trafikkstyring på det nasjonale jernbanenettet, jf. Kommisjonsforordning (EU) 2015/995. • Ombordpersonell
• Personell som utfører siste klargjøring før tog kjører over grensen
Veileder til TSI OPE
(application guide fra ERA)
Forskrift om helsekrav for operativt personell på jernbane og signaler på tog Øvrig operativt personell på jernbanenettet Kommentar til forskrift om helsekrav for operativt personell på jernbane og signaler på tog.

T-bane og sporvei

Forskrift/regelverk Type personell Veileder/kommentar
Forskrift om krav til sporvei,
tunnelbane, forstadsbane m.m.
(kravforskriften)
Alt operativt personell Kommentar til kravforskriften.

 

Veileder for helsekrav til kravforskriften

Museumsbane og sidespor

Forskrift/regelverk Type personell Veileder/kommentar
Forskrift om krav til museumsbane (museumsbaneforskriften) Alt operativt personell

Kommentar til museumsbaneforskriften.

 

Veileder for helsekrav til kravforskriften

Forskrift om krav til privat sidespor og godsbane (sidesporforskriften) Alt operativt personell Kommentar til sidesporforskriften.

 

Veileder for helsekrav til kravforskriften