Høring om forslag til endring i museumsbaneforskriften

Statens jernbanetilsyn har sendt forslag til endring i museumsbaneforskriften § 32 første ledd på høring. Høringsfristen er 1. desember 2015.

Publisert: 02.10.2016 – Endret: 02.10.2016

Det foreslås å endre kravet til bremser i museumsbaneforskriften § 32 første ledd første og annet punktum. Forslaget innebærer at det ikke lenger er krav om at hvert enkelt kjøretøy må ha bremser, men at tog og skift skal ha tilstrekkelig bremseevne for å kunne stanse innenfor en maksimal bremseveilengde.

Foreslått tidspunkt for ikrafttredelse av forskriftsendringen er 1. januar 2016. Det er ikke foreslått overgangsbestemmelser.

Høringsdokument (PDF-fil)

Forslag til endring