Høring om forslag til endring av førerforskriften

Statens jernbanetilsyns forslag til endring av førerforskriften har høringsfrist 19. april 2017.

Publisert: 14.03.2017 – Endret: 14.03.2017

Endringene i førerforskriften knytter seg blant annet til lokførerstreikens oppgjør i 2016. Da besluttet Samferdselsdepartementet at paragraf 18 og 21 skulle tydeliggjøres.

Av bestemmelsene som foreslås endret har særlig §§ 18 og 21 blitt tolket ulikt av enkelte av aktørene, og en tydeliggjøring er hensiktsmessig.

Høringsdokumenter (PDF-fil)

Høringsbrev
Høringsnotat
Utkast til nye bestemmelser