Høring om endring av togframføringsforskriften og ERTMS-togframføringsforskriften

Statens jernbanetilsyn har sendt forslag til endring av togframføringsforskriften med innføring av helsekrav på høring. Fristen er 25. november 2016.

Publisert: 11.10.2016 – Endret: 24.02.2017

Samtidig med forslaget til helsekrav foreslås også nødvendige endringer i togframføringsforskriften og ERTMS-togframføringsforskriften, og disse sendes på høring samtidig.

Høringsnotatet er strukturert i to deler. Del I omhandler forslag til innføring av helsekrav, og del II omfatter forslagene til de øvrige endringene i togframføringsforskriften og ERTMS-togframføringsforskriften.

Det er kun foreslått kommentarer for del I om helsekrav.

Høringsdokumenter (PDF-fil)

Høringsbrev
Høringsnotat
Forslag til endring
Kommentarer til endring

Høringssvar (PDF-fil)

CargoNet
Flytoget
Green Cargo
Jernbaneverket
LO
NHO Transport
Norsk jernbaneforbund
NSB BHT
NSB
SJ