Høring om endring av sikringsforskriften

Statens jernbanetilsyn (SJT) har sendt ut et høringsforslag med frist 1. desember 2017.

Publisert: 19.10.2017 – Endret: 12.12.2017

SJT foreslår å åpne for at taushetsbelagt informasjon skal kunne deles med andre enn de som i dag er direkte underlagt taushetsplikten i paragraf 3-4 i sikringsforskriften. Paragraf 3-4 sier at personer som arbeider for jernbanevirksomheter, tilsynsmyndigheten eller overordnet myndighet har taushetsplikt om informasjon som er skjermet, eller skal skjermes, etter sikringsforskriften.

To nye ledd foreslås

Sikringsforskriften har også bestemmelser om dialog og deling av informasjon med eksempelvis andre jernbanevirksomheter eller tredjeparter. For å overholde disse bestemmelsene kan det være nødvendig å dele informasjon med parter som ikke er underlagt kravet om taushetsplikt etter paragraf 3-4.

SJT foreslår å føye til to nye ledd i paragraf 3-4 i sikringsforskriften for at taushetsbelagt informasjon skal kunne deles med andre når det er nødvendig for å oppfylle forskriftens formål. De som mottar slik informasjon, vil også få taushetsplikt.

Les høringsnotatet med foreslåtte endringer.

Høringssvar (PDF-filer)

Etterretningstjenesten
Flytoget AS
Jernbanedirektoratet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Norsk Lokomotivmannsforbund
NSB AS
NSB Gjøvikbanen AS
Politidirektoratet
Sporveien AS