Høring om endring av kjøretøyforskriften

Forslag til revidert forskrift om kjøretøy på det nasjonale jernbanenettet (kjøretøyforskriften). Les alle høringssvar nederst på siden.

Publisert: 02.10.2016 – Endret: 02.10.2016

EU har vedtatt nye krav til hvordan nasjonale krav til kjøretøy skal klassifiseres og struktureres. Statens jernbanetilsyn foreslår å gjøre om kjøretøyforskriftens vedlegg for å imøtekomme EUs krav.

Andre foreslåtte endringer av kjøretøyforskriften omhandler saksbehandling, bestemmelser om såkalt STM-enhet, henvisninger til standarder og tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet og språklige presiseringer.

Høringsdokumenter (PDF-fil)

Høringsbrev
Høringsnotat
Forslag til endringer
Forslag til endringer vedlegg 1

Høringssvar (PDF-fil)

CargoNet AS
Flytoget AS
Jernbaneverket

Jernbaneverket #2
NSB AS