Høring om endring i sikringsforskriften

Høringsfristen er 15. september 2021.

Publisert: 15.06.2021 – Endret: 09.12.2021

Statens jernbanetilsyn foreslår følgende materielle hovedendringer i forskriften:

  • utvidelse av virkeområdet til også å omfatte trikk og forstadsbane
  • trikk og forstadsbanevirksomhetene deltar i sikringsutvalget
  • deltakelse i utvalget gjøres obligatorisk for alle virksomhetene som er omfattet av
    forskriften
  • sikringsutvalget endrer navn til «Samarbeidsforum for sikring og nasjonal beredskap»

Øvrige endringer består av språklige og strukturelle endringer for å gjøre kravene
som følger av forskriften tydeligere.

Høring – forslag til endringer i forskrift om sikring på jernbane (sikringsforskriften) PDF-symbol
Høringsliste – forslag til endring i sikringsforskriften PDF-symbol

Høringssvar PDF-symbol

Bane NOR SF

CargoNet AS

Oslo politidistrikt

Politidirektoratet

Sporveien T-banen AS

Sporveien Trikken

Statens vegvesen

Vy Gjøvikbanen AS

Vygruppen AS