Høring om forslag til taushetspliktbestemmelse i forslag til sikringsforskrift

Publisert: 05.07.2018 – Endret: 05.07.2018

Høringsbrev

Høringssvar

Flytoget AS
Jernbaneverket
LO
NSB Gjøvikbanen AS
NSB Persontog AS
NSM
Politidirektoratet
PST
Sporveien T-banen AS