Avsluttede høringer for jernbanebransjen

Avsluttede høringer for jernbane.

Publisert: 02.10.2016 – Endret: 08.11.2021

Høring om endring i sikringsforskriften
høringsfrist 15. september 2021

Høring om endring i utkast til ny sikkerhetsforskrift
høringsfrist 1. mars 2020

Høring av to kjøretøyforskrifter
høringsfrist 15. mai 2020

Høring om forskrift om skifting, signaler og om helsekrav for skiftepersonell, trafikkstyrer, sikkerhetsvakt mv.
høringsfrist 20. mai 2019