Hjelp til utfylling

Publisert: 21.09.2016   Endret: 11.11.2016

Rapportere ny hendelse

Logg inn med tilsendt brukernavn og passord for å rapportere jernbaneulykker, alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser.

Hvis du mangler passord kan du bestille nytt her.

Etter innlogging blir du overført til databasens hovedside. For å rapportere en ny hendelse klikker du på den grønne knappen «Ny hendelse». Klikk deretter «Arkiv – Uønsket hendelse» og velg enten «Ulykke» eller «Tilløp til ulykke». 

Søk opp tidligere rapporterte hendelser

På hovedsiden kan du søke frem hendelser rapportert tidligere av virksomheten via skjemaet.
Klikk på lenken «Vis saker rapportert via skjema av min virksomhet» eller søk i søkeruten, enten i fritekst eller for eksempel på et spesifikt saksnummer.

Utfylling av felter i skjema

Klikk på i-ikonet for å få hjelp til utfylling av et spesifikt felt.
Felter merket med (*) er obligatoriske å fylle ut.

Felter med en blå firkant bak feltet inneholder lister med valgmuligheter, der du velger det som passer best til å beskrive hendelsen du rapporterer. Via plusstegnet i listen klikker du seg nedover til det mest spesifikke nivået for hendelsen. Velg «Annet» dersom ingen av de andre valgene passer.

Innsending

Klikk på «Lagre sak». Hendelsen er nå rapportert til SJT. Den har fått et saksnummer, og det blir sendt en kopi av saken til e-postadressen som er oppgitt for virksomheten. Du kan også legge til flere e-postadresser for kopi av den enkelte saken.

Dersom du valgte «Alvorlig jernbanehendelse» eller «Jernbaneulykke» i skjemaet, vil saken i tillegg rapporteres til SHT.