Ny veileder om førerforskriften

Statens jernbanetilsyn (SJT) har publisert en veileder om førerforskriften på sine nettsider. SJT tar gjerne imot innspill som kan gjøre veilederen enda mer relevant for brukergruppene.

Publisert: 24.01.2017   Endret: 24.01.2017

Lokfører om bord. Foto: Rune FossumDen nye veilederen består av fire deler. Hver av delene er myntet på en av brukergruppene som førerforskriften retter seg mot:

  • Førere
  • Virksomheter
  • Leger/psykologer
  • Opplæringssentre med egen godkjenning fra SJT.

Tydelige krav

SJT hadde et møte med jernbanevirksomhetene høsten 2016 og fikk innspill til arbeidet med veilederen om førerforskriften. Veilederen som nå foreligger er ikke en standard, en opplæringsplan eller en pensumliste, men en nærmere forklaring av kravene i førerforskriften.

Dagens regelverk setter tydelige krav til kompetanse for lokførere og hvordan opplæring skal gjennomføres for å bli lokfører. SJT fører kontroll med alle virksomheter og bruk av lokførere i Norge.

Innspill mottas

Veilederen om førerforskriften skal være så relevant som mulig for hver av de fire brukergruppene. Derfor mottar SJT gjerne innspill om veilederen. Eventuelle innspill kan sendes til Bente Mjøs.

Om noen uker vil SJT også arrangere et morgenmøte om førerforskriften. Mer informasjon om dagsorden og påmelding kommer i god tid før møtet.