Utsatt frist for periodisk helseundersøkelse

SJT utsetter krav om periodisk helseundersøkelse for flere personellgrupper på jernbanen, inkludert sporvei og T-bane, til 20. september 2020.

Publisert: 23.03.2020   Endret: 23.03.2020

Statens jernbanetilsyn (SJT) har mottatt flere henvendelser om muligheten for å forlenge helsegodkjenningen på grunn av den svært spesielle situasjonen vi nå befinner oss i med en erklært pandemi.

Forskriftene det gjelder er:

  • førerforskriften
  • TSI-drift og trafikkstyring på det nasjonale jernbanenettet (TSI OPE)
  • helsekrav for operativt personell på jernbane og signaler på tog
  • kravforskriften
  • sidesporforskriften
  • museumsbaneforskriften

Førere i grensekryssende trafikk omfattes ikke

SJT har besluttet å utsette krav om gjennomført periodisk helseundersøkelse for personell omfattet av forskriftene nevnt over til 20. september 2020. Førere i grensekryssende trafikk omfattes ikke av utsettelsen.

For førere på jernbanenettet vil SJTs oversikt i SharePoint bli justert. Nye forfallsdatoer vil kunne leses ut der.