Oppdatert påbud for semitrailere med containere på Storebælt

Den danske tilsynsmyndigheten har oppdatert påbudet om slik godstransport etter de innledende 14 dagene.

Publisert: 15.01.2021   Endret: 28.04.2021

2. januar 2019 skjedde den mest alvorlige togulykken i Danmark på mange år da gjenstander på en semitrailer blåste av et godstog og traff et møtende passasjertog på Storebælt. 13. januar i år skjedde en ny hendelse. Derfor utstedte den danske tilsynsmyndigheten umiddelbar stans for slik godstransport over Storebælt i inntil 14 dager.

20. april oppdaterte den danske tilsynsmyndigheten med supplerende sikkerhetsforanstaltninger.

Våre forventninger til foretakene

Sikkerhetsstyringsforskriften stiller krav til at jernbaneforetakene har kontroll på sikkerhetsrisikoen ved å fremføre tog. Sikkerhetsstyringen skal omfatte egen virksomhet inkludert aktivitetene som utføres av leverandører. Innfesting av semitraileren er viktig for sikkerheten. Samtidig er det viktig at lasten i semitraileren er sikret slik at den tåler jernbanebelastninger på den aktuelle strekningen.

Vi i Statens jernbanetilsyn forventer at foretakene gjør seg kjent med det danske forbudet. Foretakene bør også vurdere om det er nødvendig å justere interne bestemmelser for å unngå at lignende hendelser kan skje i fremtiden.