TÜV SÜD Danmark er blitt utpekt organ

TÜV SÜD Danmark ApS skal verifisere at kjøretøy på det nasjonale jernbanenettet oppfyller krav i samsvar med nasjonale regler.

Publisert: 27.08.2020   Endret: 27.08.2020

Det er Statens jernbanetilsyn (SJT) som har vedtatt å utpeke TÜV SÜD Danmark ApS til utpekt organ for verifisering av samsvar med nasjonale regler. Et utpekt organ er også kjent som Designated Body (DeBo). I Norge er fra før SINTEF IKT, Lloyds Register Consulting – Energy AS og TÜV Rheinland Rail Certification B.V. utpekt som DeBo.

Et utpekt organ skal blant annet:

  • utferdige verifiseringssertifikat i henhold til samtrafikkforskriften
  • gjennomføre verifiseringer slik det beskrives i samtrafikkforskriften
  • utarbeide verifiseringsrapport for nasjonale regler som gjelder teknisk samsvar mellom et kjøretøy og jernbanenettet

Det er samtrafikkforskriften som angir minstekrav til utpekte organer. Kriteriene er i hovedsak knyttet til faglig integritet, teknisk kompetanse, kompetanse i utforming av den nødvendige dokumentasjon og uavhengighet. SJT har lagt til grunn at TÜV SÜD Danmark ApS er akkreditert etter standardene ISO 17020 og ISO 17065.