Teknisk kontrollorgan og Brexit

Uten en Brexit-avtale kan ikke tillatelse til å ta i bruk kjøretøy og jernbaneinfrastruktur baseres på verifikasjon av teknisk kontrollorgan fra Storbritannia.

Publisert: 26.09.2019   Endret: 27.09.2019

Fortsatt er det uvisst hva utfallet blir i Storbritannias forhandlinger om å forlate EU. Hvis Brexit ender med en såkalt «no deal», kan ikke kjøretøy og jernbaneinfrastruktur tas i bruk i EU/EØS-land (inkludert Norge) verifisert av teknisk kontrollorgan (Notified Body) med sertifikat fra Storbritannia. NoBo må isteden sertifiseres i EU/EØS-land.

Samtrafikkomponenter

Samtrafikkomponenter vil også kunne berøres av en «no deal». Samtrafikkomponenter er elementer som er spesielt viktige for å oppnå samtrafikkevne i det europeiske jernbanesystemet – for eksempel sviller. Hvis en samtrafikkomponent har fått sertifikat fra en NoBo i Storbritannia, og komponenten ikke tidligere har blitt tatt i bruk i EU/EØS-land, kan den ikke brukes i disse landene. Da må komponenten få sertifikat fra NoBo i EU/EØS-land.

Enhet ansvarlig for vedlikehold

Alle kjøretøy som skal brukes på jernbanenettet skal være tilordnet en «enhet ansvarlig for vedlikehold» – forkortet ECM etter den engelske betegnelsen «entity in charge of maintenance». Også her vil «no deal» ha konsekvenser. ECM-sertifikat utstedt i Storbritannia vil være ugyldig. Virksomheten må søke om sertifikat fra EU/EØS-land.

Førerbevis

Ved «no deal» må jernbanevirksomheter som opererer i Norge sjekke om de har førere med bevis fra Storbritannia. I så tilfelle kan de kontakte Statens jernbanetilsyn. Føreren må få utstedt et bevis fra EU/EØS-land for å kunne kjøre i disse landene, inkludert Norge.