Tømmer på tog må sikres bedre

Statens jernbanetilsyn har fått flere meldinger om tømmerstokker som har falt ut av tog i fart. Sist gang havnet en tømmerstokk på Skarnes stasjon.

Publisert: 06.10.2015   Endret: 30.09.2021

– Det vi er mest redd for er at en tømmerstokk skal treffe en person som befinner seg i nærheten av jernbanen, eller at den skal treffe et møtende tog. En tømmerstokk som ligger over toglinja kan føre til avsporing av neste tog, sier Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, direktør i Statens jernbanetilsyn.

En tømmerstokk kan gjøre svært stor skade når den stikker ut fra toget eller faller av i fart. Statens jernbanetilsyn har fått inn flere rapporter om tømmerstokker på avveie. Det har også vært hendelser der tømmerstokker har forårsaket skader på sikringsskap, signalanlegg og annen infrastruktur.

Åpne vogner

Tømmer ligger løst i åpne togvogner. Det finnes ulike typer tømmervogner, og hver enkelt tømmerstokk kan variere mye i tykkelse og lengde. Togselskapets lasterutiner må være tilpasset det tømmeret og de vognene som til enhver tid brukes.

Tømmer må ikke lastes for høyt i vognene, slik at det glir ut. Det å laste med for mye luft mellom lagene kan gi bevegelse i tømmeret, og det kan gjøre at tømmerstokker glir ut.

Togselskapet ansvarlig

Det er viktig at de som laster tømmeret er kjent med hvordan tømmeret skal lastes.

– Det er togselskapet som har ansvaret for at lasten er sikret og at opplæring er gitt. Men det holder ikke å dele ut skriftlig informasjon om hvordan tømmer skal lastes. Togselskapet må ut i felten for å drive opplæring av de personene som skal laste tømmeret, sier Reiersøl-Johnsen.

En representant for togselskapet, for eksempel lokføreren, har plikt til å sjekke lasten før avgang. Dersom tømmeret ikke er lastet godt nok, skal togselskapet kreve at det lastes på nytt, eller la vogna stå igjen.

Togselskapene skal også sjekke at lasterutinene fungerer og etterleves i praksis.