Ny forskrift om helsekrav

Med virkning fra 16. juni vedtok SJT forskrift om helsekrav for operativt personell på jernbane og signaler på tog.

Publisert: 17.06.2019   Endret: 05.07.2019

Forskriften viderefører helsekrav fra den tidligere togframføringsforskriften for enkelte personellgrupper.
For andre personellgrupper på det nasjonale jernbanenettet er helsekrav for førere i førerforskriften og helsekrav for ombordpersonell i TSI-drift og trafikkstyring (TSI OPE). For personell på sidespor og museumsbane er helsekrav i sidesporforskriften og museumsbaneforskriften. Helsekravene for personell på T-bane og sporvei er i kravforskriften.

Togframføringsforskriften opphevet

Statens jernbanetilsyn (SJT) varslet tidligere om at togframføringsforskriften vil bli opphevet. Fra 16. juni er både togframføringsforskriften og ERTMS-togframføringsforskriften opphevet. I all hovedsak vil bestemmelsene i disse forskriftene videreføres i TSI-drift og trafikkstyring (TSI OPE).

Ikke bestemmelser om signal og skifting

Den nye forskriften er en revidert versjon av et utkast SJT sendte ut på høring i april 2019. Utkastet omhandlet signaler, skifting og helsekrav på jernbanenettet. Høringssvarene som omhandlet signaler og skifting var til dels kritiske. Det kom blant annet synspunkter om at forslaget kom for sent og at det ikke var behov for forskriftsbestemmelser på området.

Basert på svarene samlet sett har SJT konkludert med at bestemmelser om signaler og skifting ikke blir forskriftsfestet i denne omgang. Bestemmelser om bakendesignal på tog er fortsatt med i den vedtatte forskriften.