To avvik gjenstår etter Alnabru-ulykke

Jernbaneverket har korrigert sju av ni avvik påpekt av Statens jernbanetilsyn etter ulykken på Alnabru i 2010.

Publisert: 19.11.2014   Endret: 17.11.2016

24. mars 2010 trillet en vognstamme bestående av tomme containervogner ukontrollert fra Alnabru stasjon ned til Loenga og ut på Oslo Havn, Sydhavna.

Etter ulykken gjennomførte Statens Havarikommisjon for Transport en sikkerhetsundersøkelse av ulykken. Kommisjonen avga i 2011 en rapport med sikkerhetstilrådinger. Statens jernbanetilsyn påla i 2011 Jernbaneverket å følge opp sikkerhetstilrådingene.

Etter et tilsynsmøte i oktober i år har Statens jernbanetilsyn lukket sju av ni påpekte avvik.

De to gjenværende avvikene handler om Alnabru skiftestasjon: mangler ved utførte risikoanalyser og mangelfull oppfølging og oppdatering av risikovurderinger. Avvikene vil gjenstå inntil en oppdatert risikoanalyse for tog- og skiftebevegelser er gjennomført og viser at gjeldende akseptkriterier er tilfredsstilt.

Detaljene står beskrevet i denne tilsynsrapporten (PDF-fil).

Fakta om ulykken på Alnabru.